چرخ گوشت امگا ایرانی

چرخ گوشت صنعتی مینروا C-E 160

نمایش نتیجه واحد